Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 16: Henri Becquerel, Marie Curie och radioaktiviteten

Denna film ger oss en bra bild av hur man upptäckte radioaktiviteten och vad radioaktivitet är för något. År 1896 upptäckte Henri Becquerel att ett uransalt sände ut strålning som svärtade en fotoplåt. Det visade sig senare vara naturlig radioaktivitet, men hans upptäckt väckte inget större intresse hos det vetenskapliga etablissemanget, i motsats till röntgenstrålarna som hade upptäckts året före.

Men den ambitiösa forskaren Marie Curie intresserade sig för strålarna. Med hjälp av sin man Pierre upptäckte hon snart två nya strålande ämnen: polonium och radium. Makarna Curie benämnde fenomenet - radioaktivitet. I serien Milstolpar inom naturvetenskap och teknik finns ett flertal program.

Artikelnummer
KMEDIA1258
200,00 kr

Programmet presenterar Henri Becquerel och Marie Curie och deras upptäckter. Vi lär oss även om radioaktiviteten och dess betydelse.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto