Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 6: Max Planck och kvantfysiken

Genom sin kvantteori öppnade den tyske fysikern Max Planck dörren till en helt ny värld för vetenskapen. I centrum för hans teori, som främst berör atomer, molekyler och deras beståndsdelar, finns tanken att vissa naturliga processer inte är kontinuerliga, utan sker i steg. Dessa processer går inte att förutse exakt, utan bara med en viss sannolikhet.  Plancks teorier banade väg för många andra framsteg inom den moderna vetenskapen. Utan dem hade saker som mikroelektronik och laser knappast funnits idag.

Artikelnummer
KMEDIA1123
200,00 kr

Genom sin kvantteori öppnade den tyske fysikern Max Planck dörren till en helt ny värld för vetenskapen. I centrum för hans teori, stod atomer, molekyler och deras beståndsdelar.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto