Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 3: Emil Wiechert och seismografen

Sedan urminnes tider har människor försökt hitta förklaringar till jordens plötsliga vredesutbrott som yttrar sig i förödande jordbävningar. Redan i det gamla Kina bedrevs vetenskaplig forskning om jordbävningar. Kineserna konstruerade den första kända apparaten som kunde riktningsbestämma jordskalv. 2 000 år senare hittade pionjären Emil Wiechert en lösning på det dittills olösta problemet med pendelns starka egensvängningar - han dämpade seismografen med fyra fjädrar.

Resultaten kunde även användas för att ta reda på mer om jordens uppbyggnad. År 1935 införde den amerikanske forskaren Charles Richter den skala som fått hans namn och som ger ett värde på en jordskalvs styrka. Idag har man byggt observationsstationer över hela världen. Här registreras och katalogiseras varenda rörelse i marken, så att vi i framtiden kan utveckla en metod för att förutsäga jordbävningar.

Artikelnummer
KMEDIA1101
200,00 kr

Filmen beskriver hur Wiechert tog fram en fungerande lösning där Seismografen hjälper oss att analysera och därmed förutse jordbävningar. Metoden underlättar också för oss att ta reda på mer om jorden

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto