Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 25: William Robert Grove

I den här filmen följer vi William Robert Groves liv och upptäckter. Med hjälp av animationer och dramatiseringar ser vi hur han spann vidare på teorierna kring elektricitet och batterier för att skapa den första bränslecellen.

Bränslecellens princip upptäcktes för mer än 160 år sedan. Trots det är Groves ”galvaniska gasbatteri” än i dag en framtidens teknik!

Artikelnummer
KMEDIA1396
200,00 kr

I den här filmen följer vi William Robert Groves liv och upptäckter. Vi ser hur han spann vidare på teorierna kring elektricitet och batterier för att skapa den första bränslecellen!

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto