Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 13: Pascal och lufttrycket

Lufttrycket faller. Det blir regn i några dagar. När meteorologer säger så har de ofta, i motsats till vad många tror, helt rätt. De vet att lågt lufttryck på marknivå innebär att moln bildas högre upp i atmosfären. Och med sådana moln kommer regn. Allt det kan man avläsa på en barometer. Under ett experiment som skulle bevisa förekomsten av vakuum uppfann Blaise Pascal barometern, som mäter lufttrycket. Inom fysiken lade han grunden till hydrostatiken.

I serien Milstolpar inom naturvetenskap och teknik ingår ett flertal program.

Artikelnummer
KMEDIA1184
200,00 kr
Under ett experiment som skulle bevisa förekomsten av vakuum uppfann Pascal barometern, som mäter lufttrycket. Inom fysiken lade han grunden till hydrostatiken.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto