Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 4: Isaac Newton och gravitiationen

Redan före Isaac Newtons tid föll äpplena alltid nedåt från trädet. Ingen funderade särskilt mycket på varför - det var bara så. Men det funderade Isaac Newton över. Han undrade: Varför faller äpplet alltid lodrätt mot marken? Vad är det för kraft som drar i det? Det fick engelsmannen att utveckla idén om gravitationen som en universell kraft. Den idén utgör grunden för ett av världens mest betydande vetenskapliga arbeten: Naturvetenskapens matematiska principer.

Utifrån månens omloppshastighet och jordens dragningskraft kunde Newton matematiskt bevisa att det är centrifugalkraft och gravitationskraft som håller kvar planeterna i sina banor. Så formulerade Newton sin generella gravitationslag. Utifrån två kroppars massor och avståndet mellan dem kan Newton beräkna deras dragningskraft, den så kallade gravitationskraften. Än idag räknas Isaac Newton till en av tidernas mest betydande vetenskapsmän.

Artikelnummer
KMEDIA1102
200,00 kr

Filmen förklarar hur Newton utifrån månens omloppshastighet och jordens dragningskraft kunde bevisa att det är centrifugalkraft och gravitationskraft som håller kvar planeterna i sina banor.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in