Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 1: Havets pulsådror – Benjamin Franklin och golfströmmen

Postfartygen behövde mycket längre tid på sig för att korsa Atlanten, jämfört med handelsfartygen. Benjamin Franklin gav sig ut för att ta reda på vad orsaken var och råkade upptäcka Golfströmmen. Han drog slutsatser om upptäckten utifrån valfångarnas berättelser.

Länge hade mystiska, underjordiska krafter fått skulden för fenomenet, men nu upptäckte Franklin en av ytströmmarnas huvudprinciper: Samspelet mellan passadvindar, tryckfall, temperaturskillnader och andra faktorer ger upphov till strömmarna. Därför är det också möjligt att framtidens energikälla finns i havets djup. Golfströmmen har också en avgörande inverkan på Europas klimat. Om den försvann skulle stora delar av Skandinavien skulle täckas av is.

Artikelnummer
KMEDIA1091
200,00 kr

Postfartygen behövde mycket längre tid på sig för att korsa Atlanten, jämfört med handelsfartygen. Benjamin Franklin gav sig ut för att ta reda på vad orsaken var och råkade upptäcka Golfströmmen.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto