Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 2: Från pol till pol – Carl Friedrich Gauss och jordmagnetismen

Magnetismen är osynlig, men den finns överallt. Dragningskraft är ett fenomen som människan utnyttjar på en mängd olika sätt. Den driver elmotorer och får högtalare att vibrera. Vi använder oss av den när vi borstar tänderna, handlar och reser. Men den mest välkända symbolen för magnetism är troligen kompassen.

Varför kompassnålarna vänder sig i nord-sydlig riktning var länge ett mysterium. På 1700-talet började forskarna intressera sig på allvar för jordens magnetfält. Mycket av det vi vet idag kan vi tacka fysikern och matematikern Carl Friedrich Gauss för. Magnetfältet är ett nödvändigt skydd för livet på jorden. Det skulle vara förödande för oss om det skyddande magnetfältet försvann under en längre tid.

Artikelnummer
KMEDIA1092
200,00 kr

Magnetismen är osynlig, men den finns överallt. Dragningskraft är ett fenomen som människan utnyttjar på en mängd olika sätt.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto