Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 12: Ampére och elektromagnetism

Både elektriciteten och magnetismen har varit kända ända sedan antiken. Men det var inte förrän i början av 1800-talet som en vetenskapsman lyckades hitta ett samband mellan de två fenomenen. År 1820 hörde Ampère talas om den danske fysikern Hans-Christian Ørsted, som hade upptäckt besynnerliga samband mellan elektricitet och magnetism - två fenomen som dittills hade ansetts vara skilda från varandra. Ampère bestämde magnetfältets riktning och skapade den första strömvågen. Ampère räknas definitivt bland de allra främsta av det tidiga 1800-talets största vetenskapsmän.

I serien Milstolpar inom naturvetenskap och teknik ingår ett flertal program.

Artikelnummer
KMEDIA1183
200,00 kr

Både elektriciteten och magnetismen har varit kända ända sedan antiken. Men det var inte förrän i början av 1800-talet som en vetenskapsman lyckades hitta ett samband mellan de två fenomenen.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto