Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 22: Ohm och den elektriska resistansen

Georg Simon Ohms forskning är oförglömlig. Ohms lag, som beskriver sambandet mellan spänning, ström och motstånd, är den viktigaste grunden för många beräkningar inom elektrotekniken. I detta program följer vi Georg Simon Ohms liv och vetenskapliga karriär samt hans upptäckter. Med hjälp av dramatiseringar och animeringar lär vi oss om Ohm, den elektriska resistansen och hur Ohms upptäckter påverkar oss än idag.

Artikelnummer
KMEDIA1366
200,00 kr

Vi får lära oss om den elektriska resistansen och Ohms lag. Programmet presenterar Georg Simon Ohm och hans betydelsefulla upptäckter.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto