Milstolpar Del 24: Carl von Linde

I detta program följer vi ingenjören och företagaren Carl von Lindes liv och upptäckter. Hans banbrytande arbete med termodynamik gjorde att han kunde utveckla ett kompressorkylskåp, en revolutionerande uppfinning för 1800-talet. Genom animationer och dramatiseringar tittar vi närmare på mekanisk termodynamik.

Carl von Lindes uppfinning blev startsignalen till industriell massproduktion av konstgjord is som snart gjorde succé runt om i världen och lade grunden för dåtidens kylskåp. Linde grundade 1879 ”Lindes Ismaskinsbolag”. Han adlades 1897 till ”von Linde” och avled i München den 16 november 1934.

Artikelnummer
KMEDIA1395
200,00 kr

I detta program följer vi ingenjören och företagaren Carl von Lindes liv och upptäckter. Hans banbrytande arbete med termodynamik lade grunden till dåtidens kylskåp!

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.