Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 24: Carl von Linde

I detta program följer vi ingenjören och företagaren Carl von Lindes liv och upptäckter. Hans banbrytande arbete med termodynamik gjorde att han kunde utveckla ett kompressorkylskåp, en revolutionerande uppfinning för 1800-talet. Genom animationer och dramatiseringar tittar vi närmare på mekanisk termodynamik.

Carl von Lindes uppfinning blev startsignalen till industriell massproduktion av konstgjord is som snart gjorde succé runt om i världen och lade grunden för dåtidens kylskåp. Linde grundade 1879 ”Lindes Ismaskinsbolag”. Han adlades 1897 till ”von Linde” och avled i München den 16 november 1934.

Artikelnummer
KMEDIA1395
200,00 kr

I detta program följer vi ingenjören och företagaren Carl von Lindes liv och upptäckter. Hans banbrytande arbete med termodynamik lade grunden till dåtidens kylskåp!

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto