Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 5: Joseph Fraunhofer

Från början ville Joseph Fraunhofer bara ta reda på hur han bäst kunde börja producera optiska precisionsinstrument. Men de flesta andra som tillverkade optisk utrustning i början av 1800-talet arbetade genom att helt enkelt pröva sig fram, och till skillnad från dem gjorde sig Fraunhofer besväret att först studera matematik och fysik.

Under sina studier av ljuset upptäckte han att ljusspektra från olika källor innehöll mörka linjer på olika ställen. Dessa linjer avslöjade mycket om den kemiska sammansättningen hos ljuskällan. Det var en upptäckt som framför allt astronomer än idag använder sig av i sitt arbete.

Artikelnummer
KMEDIA1122
200,00 kr

Fraunhofer upptäckte att ljusspektra från olika källor innehöll mörka linjer på olika ställen. Dessa linjer avslöjade mycket om den kemiska sammansättningen hos ljuskällan.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto