Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Milstolpar Del 19: Frederick Banting, Charles Best och insulinet

I detta program lär vi oss mer om diabetes och sjukdomens historia. Diabetes var länge obotligt och ledde alltid till döden. Man hade känt till denna sjukdom sedan väldigt långt tillbaka i tiden, men det var inte förrän i början av 1900-talet som man lyckades hitta den verkliga orsaken - bukspottskörteln.

Programmet presenterar framför allt Frederick Banting, och hans kollega som fann svaret: att extrahera ämnet som gör att kroppens celler kan ta upp socker, det som kom att kallas för insulin. 50 år efter insulinets upptäckt hade det räddat 20-30 miljoner människoliv.

Artikelnummer
KMEDIA1286
200,00 kr

Detta program lär oss om diabetes och dess historia. Programmet presenterar Frederick Banting, Charles Best och andra forskare vars arbete ledde fram till den viktiga upptäckten av insulin.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

- Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen i Teknik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Undervisningen i Fysik ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Undervisningen i Biologi ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 7-9

Kropp och hälsa
• Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.

Undervisningen i ämnet Naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

6. Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Undervisningen i Naturkunskap ska behandla följande centrala innehåll:

• Naturvetenskapliga arbetsmetoder, till exempel observationer, klassificering, mätningar och experiment samt etiska förhållningssätt kopplade till det naturvetenskapliga utforskandet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto