Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Radioaktivitetens historia

I slutet av 1800-talet upptäcktes röntgenstrålningen. Plötsligt kunde man se rakt in i kroppen! Under en tid röntgade man allt, utan en tanke på de eventuella riskerna.
Ett utbildningsklipp som ger en inblick i radioaktivitetens fascinerande historia, men tar även upp några av dess största risker.
Artikelnummer
Edu991044
0,00 kr
Ett utbildningsklipp som ger en inblick i radioaktivitetens fascinerande historia, men som även berättar om riskerna.
Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer.
• Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

Fysiken och världsbilden
• Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in