Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Kärnenergi - undergång eller räddning?

Kärnkraften producerar nästan en femtedel av världens elektricitet. Anhängarna säger att den är säker, billig och - bäst av allt - svaret på den globala uppvärmningen. Kritikerna menar att den inte är säker eller billig. Och att den faktiskt inte heller hjälper mot problemen med global uppvärmning. Så vem har rätt?

Det här programmet presenterar argumenten för och emot med relevant bakgrundsinformation. Frågor som behandlas i det här programmet är bl.a.: hur farligt är radioaktivt avfall och kan man förvara det säkert? Hur sannolik är en allvarlig kärnkraftverksolycka, och vad kan den få för konsekvenser? Stimulerar kärnkraften till utvecklande av kärnvapen? Är kärnenergi lösningen på global uppvärmning?

Artikelnummer
Sol7061
200,00 kr

Kärnkraften väcker starka känslor. Anhängarna säger att den är säker, billig och miljövänlig, men motståndarna säger tvärtemot. Vem har rätt? Är kärnenergin vår undergång - eller räddning?

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i ämnet naturkunskap (gymnasiet) ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in