Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vår världshistoria: Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl

Klockan 01:23 den 26 april 1986 exploderar kärnkraftverket i Tjernobyl, Ukraina. På explosionsplatsen försöker överlevande arbetare rädda vad som räddas kan: evakuerar de skadade, stänger av elektriciteten och får igång pumparna. De kommer alla att bli strålskadade. 

Hur kunde olyckan inträffa och hur gick saneringsarbetet till? Vi lär oss om händelseförloppet i filmen om kärnkraftsolyckan i Tjernobyl.

Filmen passar bra för elever i högstadiet i flertalet ämnen, till exempel när de läser om fysik, biologi samt historia.


“Jag tyckte filmen var väldigt intressant och man fick reda på saker om Tjernobylolyckan som jag inte visste innan.  Den var gjord på ett spännande sätt!”
– Elev, 15 år
Artikelnummer
KMEDIA1794
200,00 kr

Den 26 april 1986 inträffade en allvarlig reaktorolycka i kärnkraftverket i Tjernobyl. Området påverkas fortfarande av efterverkningarna. I den här filmen ska vi lära oss vad som hände.

Historia (grundskolan)

Eleverna ska sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 
• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken i naturen och samhället 
• Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Natur och samhälle
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in