Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Vårt sista arv - kärnavfall

Kärnavfall från våra kärnkraftverk är radioaktivt – och kommer att vara dödligt för allt levande som kommer i dess väg under mycket lång tid. En av utmaningarna som dagens forskare står inför är hur man tar fram en effektiv varning som förhindrar en katastrof i framtiden. För språk och symboler förändras över tid…
Ett tankeväckande utbildningsklipp som skapar nyfikenhet och fungerar som diskussionsunderlag, bland annat om språk.
Artikelnummer
Edu991042
0,00 kr
Hur ska forskarna göra för att varna för det livsfarliga kärnavfallet, så att varningen fungerar i hundratusentals år?
Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Ur ämnets syfte:
• Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor.

Ur det centrala innehållet:
Språkbruk:
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningen i svenska ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Språkbruk
• Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Fysiken och världsbilden
• Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Fysiken i naturen och samhället
• Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för­ och nackdelar för miljön.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Fysikens metoder och arbetssätt
• Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

För gymnasiet passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturvetenskapsprogrammet
• Humanistiska programmet
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

I de gymnasiegemensamma ämnena passar utbildningsklippet att användas i:
• Naturkunskap
• Samhällskunskap
• Svenska
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in