Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Olika former av energi

Energi är den kraft som behövs för att en förändring ska kunna ske. Det är anledningen till att till exempel saker rör på sig, låter, lyser, växer eller ändrar temperatur! Men vad är energi egentligen? I den här filmen ska vi lära oss vad energi är, men framför allt vilka olika former energi kan ha. Vi går till exempel i genom värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi.

En film för mellanstadieelever när de läser ämnet fysik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 

Kapitel:
Inledning (00:00–00:51)
Vad är energi? (00:52–01:25)
Energiprincipen (01:26–03:07)
Energiformer: (03:08–03:13)
- Kemisk energi (03:14–04:46)
- Rörelseenergi (04:47–05:51)
- Lägesenergi (05:52–07:02)
- Elektrisk energi (07:03–08:27)
- Värmeenergi (08:28–09:12)
- Kärnenergi (09:13–10:32)
- Strålningsenergi (10:33–11:31)
Sammanfattning (11:32–SLUT)

“Jag tycker att det var en tydlig film med bra bilder och grafik som på ett mycket konkret sätt beskriver ett relativt abstrakt område för eleverna. Definitivt skulle jag använda den i undervisningen.”
– NO-lärare

Artikelnummer
KMEDIA1813
200,00 kr

Vad är energi? I den här filmen ska vi lära oss vad energi är, men framför allt vilka olika former energi kan ha. Vi går till exempel i genom värmeenergi, rörelseenergi och kemisk energi.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Fysiken och vardagslivet
• Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in