Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Elektricitet

Har du någonsin undrat vad det är som får lamporna hemma hos dig att fungera? Eller har du någonsin varit glad att du har haft en ficklampa en mörk natt? Kanske har du undrat vad som finns i ledningarna längs våra vägar? Eller har du kanske blivit skrämd av en blixt och det mäktiga ljudet av åska som följde efter blixten?

Den här filmen förklarar elektrisk energi och dess grundläggande begrepp. Tydliga animationer förklarar begrepp som elektrisk laddning och elektrisk ström. Exempel ges på olika sätt att använda elektricitet.

Andra viktiga begrepp som filmen tar upp: statisk elektricitet och dess roll i uppkomsten av blixtar, protoner, elektroner, repellera, attrahera, laddning, laddade föremål och elektrisk urladdning.

Artikelnummer
Sol7029
200,00 kr

Den här filmen förklarar elektrisk energi och dess grundläggande begrepp. Bra animationer förklarar begrepp som elektrisk laddning och elektrisk ström. Exempel ges på hur man använder elektricitet.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
• Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.


Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto