Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Elektriciteten i Sverige: Historia

Idag är det svårt att tänka sig ett liv utan elektricitet. Med hjälp av experter lär vi oss hela historien. Från hur man först hade små ångdrivna elverk som kunde ge elektricitet till ett kvarter – till nittiotalets avreglering av elmarknaden och införandet av elområden. Vi får också se hur vardagslivet förändrades när den revolutionerande elektriska belysningen spred sig över landet.

Vad är likström? Hur påverkade oljekrisen på 70-talet svenskarnas användande av elvärme? Hur sätts priset på elektricitet idag? Det får vi reda på i den här filmen.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnena teknik, fysik och historia. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/elektriciteten-i-sverige-historia-1881km/634f8834-2292-4761-9848-1620e3a281e1

Kapitel:
Inledning (00:00–01:20)
Innan ljuset (01:21–04:29)
Problem och lösningar (04:30–06:16)
En ny tid (06:17–10:04)
Atomkraftens intåg (10:05–11:10)
Den stora oljekrisen (11:11–12:28)
Avregleringen (12:29–Slut)

“Roligt att få se bilder från förr till nu. Jag gillade verkligen filmen, bra förklaringar finns med!”
– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1881
200,00 kr

Med hjälp av experter och arkivbilder får vi följa den spännande historien om elektriciteten i Sverige. Allt från den elektriska belysningen till avregleringen av elmarknaden på nittiotalet.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället
- Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Teknik 1a
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
- Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in