Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Elektriciteten i Sverige: Framtiden

Varför behöver Sverige mer elektricitet i framtiden? Hur ska vi få fram den elproduktion vi behöver? Med hjälp av experter undersöker vi framtidens utmaningar och lösningar. Vi får bland annat lära oss om små modulära kärnkraftverk och varför det kan vara problematiskt att hitta platser för vindkraftverk. Vi tittar också på begrepp som procumer, batterilager, last och rebound effect.

Varför kommer det att vara viktigt att kunna lagra el i framtiden och vad innebär elektrifiering? Allt detta diskuteras i denna film.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser ämnena teknik och fysik. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/elektriciteten-i-sverige-framtid-1882km/66aaf4e8-05a4-41d6-8903-6aa86cf16bd4

Kapitel:
Inledning (00:00–01:46)
Utmaningar och lösningar (01:47–04:19)
Nya sätt att producera och använda el (04:20–07:11)
Ett nytt energilandskap (07:12–08:41)
Att kunna lagra elektricitet (08:42–10:11)
Elen och miljön (10:12–Slut)

“En trevlig film som jag gärna skulle visa för mina elever!”
– Tekniklärare, högstadiet

“Filmen tar upp bra diskussioner som rör för- och nackdelar. Filmen känns aktuell och ny! Den tar också upp dilemman som vi står inför nu med elanvändning och elframställningen. Också bra att den förklarar olika begrepp.”
– Tekniklärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1882
200,00 kr

Varför behöver vi mer elektricitet i framtiden? Och varifrån ska den komma? Med hjälp av experter undersöker vi framtidens utmaningar och lösningar kring elektriciteten i Sverige.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Internet och några andra globala tekniska system samt deras fördelar, risker och begränsningar.
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
- Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tekniska lösningar
- Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Fysiken i naturen och samhället
- Energins flöde och oförstörbarhet samt olika energislags kvalitet. Olika typer av energikällor samt deras för- och nackdelar för samhället och miljön.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsomvandlingar: framväxten av civilisationer och industrisamhällen
- Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Teknik 1a
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
- Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in