Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Energikällor

För att kunna få elektricitet, värme, och varmvatten behövs energi! En energikälla är något som finns i naturen och som vi kan använda för att få fram energi som el och värme. I den här filmen ska vi lära oss om några olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor, samt vad fossila bränslen är för något. Vi tittar också på hållbar utveckling inom energikällor. Hur fungerar solenergi? Hur fungerar kolkraft? Och vad är naturgas för något? Det ska vi ta reda på i den här filmen.

Filmen passar för elever i mellanstadiet när de ska lära sig om fysiken i naturen och samhället. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 


Kapitel:
Inledning (00:00–01:04)
Icke förnybara energikällor (01:05–06:13)
Förnybara energikällor (06:14–10:44)
Hållbar utveckling (10:45–12:43)
Sammanfattning (12:44–SLUT)

“Jag tycker att filmen är väldigt lärorik och väldigt bra, och snyggt gjord!”
– Elev, åk. 6

  

Globalamalen
 
 Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 7.

Artikelnummer
KMEDIA1814
200,00 kr

Vi ska lära oss om olika energikällor; hur de fungerar samt hur de påverkar vår miljö. Vi lär oss om begrepp som icke förnybara energikällor och förnybara energikällor samt vad fossila bränslen är.

Undervisningen i fysik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Fysiken i naturen och samhället
• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in