Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Naturresurser: Naturresurser i vardagen

Naturresurser, eller naturtillgångar, är sådant vi kan ta från naturen, bearbeta och sedan använda. Naturresurser som luft, vind, ätbara växter och djur samt sötvatten är direkt tillgängliga för människan. Andra typer av resurser, som olja, odlade grödor och järn, är inte direkt tillgängliga. För att dessa ska bli användbara för oss krävs det någon form av tekniska hjälpmedel eller bearbetning.

Vi använder naturresurser varje dag, utan att tänka så mycket på det. I den här filmen ska vi titta på några av de naturresurser som är viktigast för vår överlevnad. Vi ska undersöka vad som kännetecknar några av dessa naturresurser och titta på hur de påverkar vår vardag.

Artikelnummer
Sol7023
200,00 kr

Vi använder naturresurser varje dag, utan att tänka så mycket på det. I den här filmen ska vi titta på några av de naturresurser som är viktigast för vår överlevnad.

Undervisningen i Fysik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
• Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.

Undervisningen i Teknik (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
• Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.
• Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Undervisningen i Kemi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in