Klassifikation av djur

Levande organismer, som djur, kan placeras i grupper efter hur de liknar varandra - eller inte liknar varandra. Det här kallas klassifikation.

Vi ska titta på sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lära oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt. Se vilka dessa egenskaper är, och hur de hjälper djuren att överleva!

Artikelnummer
KMEDIA1112
200,00 kr

Filmen presenterar sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lär oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.