Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Klassifikation av djur

Levande organismer, som djur, kan placeras i grupper efter hur de liknar varandra - eller inte liknar varandra. Det här kallas klassifikation.

Vi ska titta på sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lära oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt. Se vilka dessa egenskaper är, och hur de hjälper djuren att överleva!

Artikelnummer
KMEDIA1112
200,00 kr

Filmen presenterar sex olika djurgrupper: insekter, kräldjur, groddjur, fiskar, fåglar och däggdjur och lär oss hur de delas in i klasser med ledning av de egenskaper de har gemensamt.

Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Året runt i naturen
• Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
• Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Natur och samhälle
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto