Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Arters utrotning – biologisk mångfald i fara

År 2020 klassades 219 arter som akut utrotningshotade, bara i Sverige. I ett fungerande ekosystem lever alla växter och djur i samspel med varandra, så om en art dör ut kan det få stora konsekvenser – även för oss människor. I den här filmen får vi veta mer om orsakerna till att arter utrotas och vilka konsekvenser det får. Vi lär oss samtidigt begrepp som biologisk mångfald.

Vilka arter hotas mest i Europa? Och hur kan vi skydda världens arter från utrotning? Det ska vi undersöka.

Det här är en film för elever i mellanstadiet och högstadiet när de läser om betydelsen av biologisk mångfald samt hur människan påverkar naturen i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/arters-utrotning-biologisk-mangfald-i-fara-sol7607/7735a8d9-4b06-4af7-a68a-b978c0a5d711

Kapitel:
Biologisk mångfald (00:17–03:28)
Utrotning (03:29–06:49)
Att skydda arter (06:50–11:13)
Sammanfattning (11:14–Slut)

Artikelnummer
Sol7607
200,00 kr

Vid sidan av klimatkrisen anses utrotningen av arter vara det största hotet mot vår jord. Hur påverkar det ekosystemen? Vad är egentligen biologisk mångfald? Det ska vi undersöka.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Natur och miljö
- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
- Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Natur och miljö
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in