Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Glaciärer – is- och snövärldar i klimatförändringarnas tid

Glaciärer består av fruset vatten och de är särskilt hotade av den globala uppvärmningen. Vi ska få se hur en glaciär är uppbyggd och hur den formar landskapet. Under filmens gång lär vi oss bland annat begrepp som firn, glaciärtunga och morän. Vi besöker också Aletschglaciären i Alperna och jämför fotografier från olika århundraden för att se hur ismassorna har krympt.

Vilka förhållanden krävs för att en glaciär ska kunna bildas? Varför är glaciärens smältvatten grumligt? Det ska vi få reda på!

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om geografiska förhållanden och hållbar utveckling i ämnet geografi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/glaciarer-is-och-snovarldar-i-klimatforandringarnas-tid-sol7577/849dd405-d4b2-4f3d-ae3a-c178029d8baf

Kapitel:
- Hur glaciärer bildas och deras egenskaper (00:00–09:31)
- Glaciärer och klimatet (09:32–Slut)


“Mycket pedagogisk, bra längd och bra berättarröst. Bra med historisk överblick.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
Sol7577
200,00 kr

Vad är en glaciär? Hur bildas den och hur formar den landskapet? Hur påverkar klimatförändringarna jordens glaciärer? Det ska vi få reda på i den här filmen!

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Geografiska förhållanden, mönster och processer
 Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

Hållbar utveckling
 Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in