Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Arktis och Antarktis - jordens polarzoner

I den här filmen ska vi lära oss mer om Arktis och Antarktis, områdena runt Nordpolen och Sydpolen. Vår planets polarregioner är extrema och fascinerande livsmiljöer. 

Vi ska undersöka polarzonernas klimat och geografi. Och vi ska ta reda på mer hur klimatförändringarna påverkar Arktis och Antarktis på olika sätt. Vi får också en historisk tillbakablick och lär oss om kapplöpningen till polerna.

Vad är skillnaden mellan ”packis” och ”shelf-is”? Vem var först att nå fram till Sydpolen? Och vad innebär begreppet ”återkopplingseffekt”? Allt det ska vi få svar på i filmen om Arktis och Antarktis. Filmen riktar sig till senare delen av mellanstadiet samt högstadiet, när eleverna läser om livsmiljöer och begrepp i ämnet geografi.

Kapitel:

Inledning (00:00 - 02:58)
Arktis - en överblick (02:59 - 05:34)
Antarktis - en överblick (05:35 - 08:52)
Kapplöpningen till polerna (08:53 - 11:43)
Klimatförändringar - Påverkan på Antarktis  (11:44 - 13:52)
Klimatförändringar - Påverkan på Arktis (13:53 - SLUT)

”Just handlingen i filmen var bra, förklaring och anknytning till begrepp är viktigt för att enklare förstå vad ett begrepp betyder.”
– Elev, 14 år

  

Globalamalen

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 13.

Artikelnummer
KMEDIA1789
200,00 kr

Jordens polarzoner är världar av snö och is. I den här filmen ska vi undersöka Arktis och Antarktis. Vi lär oss om dess klimat, geografi och hur områdena påverkas av klimatförändringarna.

Geografi, ämnets syfte (hela grundskolan)

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
• Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in