Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Resan till Arktis: Biologi

Hur är det att se en isbjörn i verkligheten? Vilka andra djur lever i Arktis? Vi ska lära oss om Arktis, områdets biologi och hur djurlivet påverkas av klimatförändringar. Svenskar som forskar om plankton berättar också om vad de fick reda på när de reste till Arktis. Vi lär oss begrepp som fotosyntes och får se varför växtplankton är så viktigt för livet på jorden.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om bland annat djurs anpassningar och fotosyntes i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/resan-till-arktis-biologi-sol7606/4a55a881-48c3-45b5-95b9-d2374395fbae

“En bra film som tydliggör hur de snabba klimatförändringarna hotar de arter som det tagit tusentals år för att anpassa sig till det hårda klimatet som råder i Arktis. Bra variation på ‘faktadel’, info från forskare och mellansnack. Jag tycker att animeringarna är väldigt bra och tydliga!”
– NO-lärare, mellanstadiet

”En rolig film som innehöll intressant fakta!”
– Elever, åk 6

Artikelnummer
Sol7606
200,00 kr

Vi ska lära oss om Arktis, områdets biologi och hur djurlivet påverkas av klimatförändringar. Svenskar som forskar om plankton berättar också om vad de fick reda på när de reste till Arktis.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Natur och miljö
- Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
- Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Natur och miljö
- Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling
- Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in