Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Resan till Arktis: Geografi

Vilka landområden hör till Arktis? Varför är det viktigt att forska om just Arktis? I den här filmen lär vi oss om Arktis, dess geografi och hur området påverkas av klimatförändringar. Vi får också veta hur det var när en grupp svenska forskare reste till Arktis. Vi lär oss begrepp som isbrytare och får se varför isen smälter snabbare om det är mycket öppet hav runt omkring.

Det här är en film för elever i mellan- och högstadiet när de läser om klimat och geografiska platser i ämnet geografi. Men även när man läser om systematiska undersökningar i ämnet biologi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/resan-till-arktis-geografi-sol7605/8b71e5c0-d493-48cb-9540-061cb1c3a575


“Den passar bra för mellanstadiet. Både när man läser geografi men också hållbar utveckling och inom naturkunskap då man pratar om ett naturvetenskapligt arbetssätt och hur man gör undersökningar och fältstudier.”
– NO-lärare, mellanstadiet

”Det var bra att de visade hur forskare arbetar!”
– Elever, åk 6

”Jag älskade att kunna se under den tjocka isplattan, det var så ljust vatten under, och så var det vackert.”
– Elev, åk 6

Artikelnummer
Sol7605
200,00 kr

I den här filmen lär vi oss om Arktis, dess geografi och hur området påverkas av klimatförändringar. Vi får också veta hur det var när en grupp svenska forskare reste till Arktis!

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.
- Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4−6
Systematiska undersökningar och granskning av information
- Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Geografiska förhållanden, mönster och processer
- Namn och läge på platser och regioner som är relevanta för studierna av geografiska förhållanden, mönster, processer och hållbarhetsfrågor.

Hållbar utveckling
- Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7−9
Systematiska undersökningar och granskning av information
- Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Formulering av undersökningsbara frågor, planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med bilder, tabeller, diagram och rapporter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in