Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Växthuseffekten - Klimatförändringar och global uppvärmning

Filmen innehåller de senaste uppgifterna som forskarna kommit fram till och har en klar pedagogisk uppbyggnad. Eftersom hela mänskligheten delar på samma atmosfär, är det ett problem vi måste lösa tillsammans. Vad exakt är växthusgaser? Orsakar dessa verkligen förändringar i klimatet? Här i filmen förklaras bakgrunden på ett vetenskapligt sätt och bevisen på att vi själva orsakar klimatförändringarna.

Saker som förklaras är bland annat följande:
- Atmosfärens sammansättning
- Varför atmosfären har en värmande effekt
- Den förstärkta växthuseffekten
- Andra viktiga växthusgaser
- Effekten av global uppvärmning
- De främsta källorna till koldioxidutsläpp orsakade av människan
- Metoder att minska utsläppen.

Artikelnummer
Sol7005
200,00 kr

Filmen visar de senaste uppgifterna som forskarna kommit fram till med en klar pedagogisk uppbyggnad. Eftersom hela jordens folk delar på samma atmosfär, är det ett problem vi måste lösa tillsammans.

Undervisningen i Fysik (högstadiet) ska behandla följande enligt läroplan

Högstadiet
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Undervisningen i Kemi (högstadiet) ska behandla följande enligt läroplan

Högstadiet
• Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Undervisningen i ämnet naturkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

2. Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.
3. Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in