Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Växthuseffekten och hål i ozonskiktet

"Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen?
Orsakas hålet i ozonskiktet av växthuseffekten, eller tvärtom? Har de något med varandra att göra över huvud taget? Vi ska försöka reda ut saken.

Kapitel:
- Introduktion
- Ozonskiktet
- Den naturliga växthuseffekten
- Mänsklig påverkan av växthuseffekten
- Ozonhålet
- Växthuseffekten och ozonhålet

Artikelnummer
KMEDIA1616
200,00 kr

"Växthuseffekten", "global uppvärmning" och "hål i ozonskiktet" är uttryck som vi får höra jämt och ständigt. Vad döljer sig bakom de här fenomenen?

Undervisningen i Fysik ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
• Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

Undervisningen i Kemi ska behandla följande enligt läroplan
Högstadiet
• Att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
• Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö-och hälsosynpunkt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto