Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Framtidens Klimat

Vad är klimat och vad är det som påverkar vårt klimat? Hur uppkommer växthuseffekten? Hur kan du hjälpa till att skapa en bättre miljö och en hållbar utveckling på vårt jordklot? Filmen ger en bakgrund till dagens klimatproblem samt ger konkreta råd och tips för hur vi uppnår en långsiktig hållbar miljö att leva i.

I filmen hjälper vår guide, Vanja Alling, Doktorand vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap på Stockholms universitet, oss genom alla frågor på ett inspirerande sätt. Vanja träffar också barn i en klass som arbetar med miljöfrågor.

Filmen är producerad av Good World AB i samarbete med Kunskapsmedia.

Artikelnummer
KMEDIA1115
200,00 kr

Vad är klimat och vad är det som påverkar vårt klimat? Hur uppkommer växthuseffekten? Filmen ger en bakgrund till dagens klimatproblem samt ger konkreta råd för hur vi uppnår en hållbar utveckling.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva i närområdet
• Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.

Att leva i världen
• Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
• Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
• På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
• Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
• Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Teknik, människa, samhälle och miljö
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in