Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den hållbara staden

Hållbarhet i städerna blir allt viktigare. På jorden finns nu ungefär 7 miljarder människor och cirka hälften av de bor i just städer. Man räknar med att 60 % av jordens befolkning kommer att bo i städer år 2030. Dåliga förhållanden på landet och utsikten till ett bättre liv i staden leder till urbanisering och att städerna växer okontrollerat. Stadsbor kämpar för att klara av sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor.

Detta program undersöker begreppet hållbara städer och de förändringar som kan och måste göras för att långsiktigt förbättra miljö och livskvalitet.

Filmens kapitel:
Inledning (00:00)
Vad menas med begreppet ”Hållbar stad”? (01:50)
Vad gör städer icke hållbara? (07:06)
Hållbar stadsplanering (11:27)
Hållbara transportlösningar (15:36)
Nya ekostäder (18:17)
Summering (20:49)

    

  Denhallbarastaden_GM

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 11.

Artikelnummer
KMEDIA1506
200,00 kr

Filmen visar hur en stad påverkar miljön runt omkring sig och varför det är viktigt med hållbar utveckling av städer.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan

Biologi (åk 7-9)
Natur och samhälle

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 


Geografi (åk 7-9)
Livsmiljöer

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in