Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Hållbar turism - hur man reser mer hållbart

Vi reser som aldrig förr. Under 2016 var vi strax över en miljard internationella turister. Enligt UNWTO, FN:s världsturismorganisation, beräknas siffran öka med drygt 3 procent årligen fram till 2030. Men turismen kan ha en negativ påverkan. Resmålen kan utsättas för en stor press; både socialt, kulturellt, miljömässigt och ekonomiskt.
I den här filmen ska vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism. Hur kan vi resa mer hållbart? Vad kan vi tänka på när vi reser? Vi träffar representanter från resebranschen, sakkunniga inom samhällsfrågor, samt vanliga resenärer som berättar hur de tänker kring sitt resande.

Kapitel:
Inledning (00:00-03:06)
Vad är hållbar turism? (03:07-06:52)
Varför är det viktigt med hållbar turism? (06:53-08:58)
Hur kan vi tänka kring vårt resande? (08:59-11:46)
Framtiden (11:47-13:20)
Sammanfattning (13:21-SLUT)

“Den här filmen var bra. Man lär sig mycket olika saker och den var inte svår att förstå. De fakta som filmen berättade om var intressanta och fick mig verkligen att vilja jobba mer kring klimatet.”
– Elev, årskurs 7

“Den här är nog en av de bästa skolfilmer jag sett! Man lärde sig väldigt mycket och det fick en att tänka mer på hur man reser. Och att det inte bara är dåligt att resa, för det beror på hur man gör det!”
– Elev, årskurs 8

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 11 och 13.

Artikelnummer
KMEDIA1756
200,00 kr

I den här filmen ska vi lära oss om hur vårt resande påverkar omvärlden samt undersöka begreppet hållbar turism.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Hem- och konsumentkunskap (Högstadiet)
Konsumtion och ekonomi
• Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Biologi (Högstadiet)
• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling. 
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in