Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Norge – klimathjältar eller hycklare?

Norge vill bli ett koldioxidneutralt land. Man vill alltså fånga in minst lika mycket koldioxid som man producerar. För att uppnå målet satsas mycket på ny teknik. Men samtidigt exporterar landet enorma mängder olja och naturgas som leder till utsläpp på andra platser på jorden. Miljöaktivisten Greta Thunberg har kallat Norge för klimathycklare. Är Norges mål ett steg i rätt riktning, eller är det hyckleri? Det ska vi undersöka i den här filmen.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om hållbar utveckling i ämnen som biologi, geografi och teknik.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/norge-klimathjaltar-eller-hycklare-1861km/6c67802e-d271-40d5-8d41-22ad496e0539

Kapitel:
Inledning (00:00–01:28)
Några av Norges klimatsatsningar (01:29–07:02)
Olje- och gasproduktionen (07:03–Slut)

Citat:
“I ämnen som geografi och biologi pratas det mycket om koldioxidutsläpp. Man skulle också kunna diskutera etik och moral utifrån ställningstagande gällande Norges greenwashing. Intresseväckande och pedagogisk film!”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1861
200,00 kr

Norge vill bli ett koldioxidneutralt land. Samtidigt exporterar landet olja och naturgas som leder till utsläpp på andra platser på jorden. Är Norges klimatsatsningar bra, eller hyckleri?

Undervisningen i biologi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Natur och miljö
- Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Hållbar utveckling
- Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Teknik, människa, samhälle och miljö
- Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av
hållbar utveckling.

Biologi 1, Gymnasiet
Ekologi
- Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Geografi 1, Gymnasiet
- Människans behov av naturresurser över tid. Resurstillgångar och resursernas ojämna fördelning samt konsekvenser av samhällets resursanvändning. Samband mellan odlingsbar mark, livsmedelsproduktion, politisk ekologi och lokal utveckling. Energiomställning, förnybara energitillgångar och ny teknik samt lokal, regional och global samhällsutveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in