Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Den hotade regnskogen

Filmen visar vad en regnskog är, hur regnskogar förstörs, och varför regnskogar är så viktiga för vår planet. Om du tittar på tropiska regnskogsområden från ovan, så verkar de helt enorma.

Tropiska regnskogar är inte bara en viktig del av det globala klimatsystemet utan kan också skryta med den största mångfalden av växt- och djurarter i hela världen. Men regnskogarna förminskas i en alarmerande takt. De flesta av oss ser scenariot regnskogsförstöring och klimatförändringar från ett stort avstånd. Men alla påverkas vi av regnskogsskövlingen.

Kapitel:
- Vad är en regnskog? (00:25)
- Skövlingen av regnskogen (06:16)
- Faror med skövlingen (10:31)

Artikelnummer
SOL7268
200,00 kr

Filmen visar vad en regnskog är, hur regnskogar förstörs, och varför regnskogar är så viktiga för vår planet.

Undervisningen i Biologi (mellanstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
• Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
• Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.


Undervisningen i Biologi (högstadiet) ska behandla följande centrala innehåll

• Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
• Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
• Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in