Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Monsuner i Indien – Förbannelse eller välsignelse?

Monsuner är både en välsignelse och en förbannelse för folket i Indien. De ger regn efter den långa torra säsongen, men ofta i så stora mängder att kraftiga översvämningar inträffar. Den här utbildningsfilmen behandlar ursprunget till sommar- och vintermonsunerna och visar deras olika effekter på den indiska befolkningens livsstil i staden och på landsbygden. Vi får lära oss hur indierna måste anpassa sig efter de olika säsongerna. Visste du att det kan regna lika mycket i Mumbai under en månad som i Malmö under ett år!?

Det här är en film för elever i högstadiet som läser om bland annat sårbara platser på jorden samt konsekvenser av klimatförändringar i olika delar av världen i ämnet geografi.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!
https://create.kahoot.it/share/monsuner-i-indien-forbannelse-eller-valsignelse/7e46ea68-21cc-41a7-9a12-bb6487a70845


“En pedagogisk film om klimat och klimatpåverkan som kommer engagera och intressera eleverna. Bra med intervjuer av hur livet kan vara och vilka stora konsekvenser de olika perioderna innebär för vanligt folk. Gillar jämförelsen mellan Mumbai och Malmö som gör att man får perspektiv.”
– SO-lärare, högstadiet


Artikelnummer
SOL7551
200,00 kr

Monsunerna är både en välsignelse och en förbannelse för folket i Indien. Vi lär oss om hur monsunerna bildas, och hur de påverkar livet i staden och på landsbygden.

Geografi: Ur ämnets syfte (hela grundskolan)
Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Livsmiljöer
• Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
• Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in eller skapa ett konto