Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Uppfinningar genom tiderna – Förenklingar i vardagen (Solvatten, Tetra Pak, Plastpåsen)

I det här programmet lär vi oss om tre olika svenska uppfinnare och deras uppfinningar! Hur kom Sten Gustaf Thulin på idén om plastpåsen? Vad är historien bakom Tetra Pak? Hur fick Petra Wadström idén att rena vatten med hjälp av solen? Dessa historier berättar vi om i det här programmet.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 00:28)
Solvatten - Petra Wadström (00:29 - 04:35)
Tetra Pak - Erik Wallenberg (04:36 - 08:41)
Plastpåsen - Sten Gustaf Thulin (08:42 - SLUT)

Artikelnummer
SOL7475
200,00 kr

En film om tre olika svenska uppfinnare och deras uppfinningar! Hur kom Sten på idén om plastpåsen? Vad är historien bakom Tetra Pak? Hur fick Petra idén att rena vatten med hjälp av solen?

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: (alla årskurser)

• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Undervisningen i Teknik (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
• Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in