Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Varje år den 8 mars firas den internationella kvinnodagen. Men varför firar vi dagen och vilka förändringar har skett de senaste hundra åren? I det här utbildningsklippet får du lära dig om några av de viktiga händelser som har förbättrat kvinnors ställning i världen, och därmed ökat jämställdheten mellan män och kvinnor.

Till detta utbildningsklipp finns:
- Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper). Vi har februari 2021 skapat en delad Kahoot! som du kan använda så länge länken fungerar.
- Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
- Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
- Lärarhandledning
- Manus

Artikelnummer
EDU991183
0,00 kr

I utbildningsklippet går vi igenom varför vi firar den internationella kvinnodagen.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Individer och gemenskaper
• Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning. Rättigheter och rättsskipning
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällsresurser och fördelning
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. 
Begreppen jämlikhet och jämställdhet.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700–1900
• Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid
• Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.

Historia 1a1 ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll (gymnasiet)

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Klippkoll (62.12 kB)
Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in