Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

FN - för fred i världen

“Perfekt film att visa initialt när man ska läsa om 1900-talet och FN”. – Lärare, högstadiet

“Intressant, bra bakgrundsfakta, lätt att förstå och en bra början om man inte vet så mycket om FN.” – Elev, 15 år

”Jag har lärt mig mer om FN, vad FN står, vad de vill.” – Elev, 15 år

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra att ett liknande krig skulle bryta ut igen, men vad har hänt sedan dess? Krig och humanitära kriser är fortfarande ett stort problem världen över. Varför är det så svårt att bevara fred i världen och varför behövs FN?

Vi träffar en FN-soldat, en ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och en FN-ambassadör som tillsammans med berättare och grafik lär oss mer om FN.

Kapitel:
- Inledning (00:00 - 01:20)
- Vad är FN? (01:21 - 02:27)
- Mänskliga Rättigheter (02:28 - 05:44)
- Generalförsamlingen (05:45 - 06:07)
- Barnkonventionen (06:08 - 08:00)
- Säkerhetsrådet (08:01 - 11:25)
- FN i framtiden (11:26 - 12:27)
- FN i ditt liv (12:28 - 13:03)
- Sammanfattning (13:04 - SLUT)

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10, 11, 16 och 17.

Artikelnummer
KMEDIA1708
200,00 kr

En inspirerande och informativ introduktionsfilm till Förenta Nationerna.Vi träffar en FN-soldat, en ungdomsrepresentant i FN:s Generalförsamling och en ung FN-ambassadör.

Undervisningen i Historia (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in