Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Barnen och FN

Förenta Nationerna - FN - har sedan sin tillkomst hjälpt miljoner barn och vuxna att få ett fredligare och bättre liv. Filmen visar på ett engagerande och informativt sätt varför FN kom till, dess syfte och arbete.

I filmen får vi träffa en svensk skolklass, f.d. ungdomsambassadören för Unicef, Maja Frankel och en svensk FN-soldat.

Artikelnummer
KMEDIA1042
200,00 kr

Filmen visar på ett engagerande och informativt sätt varför FN (Förenta Nationerna) kom till, syfte och arbete. Vi får träffa en svensk skolklass, FN-ungdomsambassadören Maja Frankel samt en FN soldat

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande innehåll enligt läroplan i årskurs 4-6

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in