Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mänskliga rättigheter – om allas lika värde

"Tydlig och bra informationsfilm för mellanstadiet!” – Rektor, Borlänge
"Vilken bra film, den är både pedagogisk och visuellt stimulerande för åldersgruppen." – SO-lärare i Svärdsjö

Den här filmen undersöker mänskliga rättigheter. Med leranimationer och exempel hämtade från verkligheten reder vi ut begrepp och frågeställningar. Är alla människor lika mycket värda? Varför behandlas människor olika? Dessa är frågor som väcks i klassen när man tittar på filmen.

Vi får se exempel där barn i Sverige kanske inte alltid behandlas enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, eller enligt barnkonventionen. Vi lär oss också om den historiska bakgrunden till hur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna kom till.

Kapitel:
Kapitel 1: De mänskliga rättigheterna (00:00 - 04:41)
Kapitel 2: De mänskliga rättigheternas historia (04:42 - 08:03)
Kapitel 3: Lever vi enligt de mänskliga rättigheterna? (08:04 - SLUT)

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
KMEDIA1687
200,00 kr

Vi ska titta närmare på mänskliga rättigheter. Med leranimationer och intressanta historier väcks intressanta frågor att diskutera kring i klassrummet.

Undervisningen i Samhällskunskap (mellanstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Undervisningen i Samhällskunskap (högstadiet) ska behandla följande innehåll enligt läroplan
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
• Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in