Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Barnkonventionen

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020.

I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEFs arbete.

Artikelnummer
Edu991109
0,00 kr

I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen än och du får även veta mer om UNICEFs arbete.

Historia/Samhällskunskap åk 1–3

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samhällskunskap, åk 4–6

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Beslutsfattande och politiska idéer
• Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in