Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Mänskliga rättigheter som kränks i världen

I Ghana kan flickor och kvinnor bli anklagade för att vara häxor. I de allra flesta länder är det helt lagligt att slå sina barn. Dawit Isaak är en journalist som fängslades utan rättegång i Eritrea år 2001. Detta är bara några exempel på hur människors rättigheter kränks varje dag runt om på jorden. Detta trots att de flesta länder undertecknat FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från år 1948.

I den här filmen ska vi få en överblick över hur de mänskliga rättigheterna kränks runt om i världen. Vi lär oss bland annat om hur tortyr används samt vad pressfrihet och censur är för något. Vi får även se exempel på hur kvinnors, barns och HBTQ-personers rättigheter kränks på olika sätt. Filmen avslutas med att berätta om hur arbetet för att främja mänskliga rättigheter ser ut.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om rättigheter i ämnet samhällskunskap. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!
https://create.kahoot.it/share/manskliga-rattigheter-som-kranks-i-varlden-1852km/2516d4c4-e010-4eea-9a22-4e014ba0e3c0

Kapitel:

- Inledning (00:00–02:15)
- Tortyr och omänsklig behandling (02:16–04:30)
- Yttrandefrihet och pressfrihet (04:31–09:08)
- Kvinnor, barn och HBTQ-personer (09:09–12:46)
- Arbetet för att främja mänskliga rättigheter (12:47–15:48)
- Sammanfattning (15:49–Slut)

“Mycket pedagogisk. Tydlig uppdelning med tydlig layout. Bra att viktiga begrepp återkommer flera gånger, t.ex. FNs förklaring om mänskliga rättigheter. Viktigt med sammanfattning. Jag skulle använda filmen som instick när man pratar om demokrati, mänskliga rättigheter, Barnkonventionen. Finns flera möjligheter att använda den här filmen. Bra att Amnesty och deras arbete också nämns. Detsamma med Dawit Isaac.”

– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1852
200,00 kr

I den här filmen ska vi få se exempel på hur de mänskliga rättigheterna kränks runt om i världen, samt lära oss om arbetet som görs för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap (hela Grundskolan)
Ur ämnets syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla:
 kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9

Rättigheter och rättsskipning
 Kränkningar av de mänskliga rättigheterna i olika delar av världen och internationellt arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Samhällskunskap Ur ämnets syfte:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
 Kunskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kollektiva rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in