Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Rättigheter och skyldigheter i Sverige

Vilka rättigheter och skyldigheter har vi egentligen som medborgare i samhället? Det ska vi ta reda på i den här filmen! Experten och statsvetaren Stig-Björn Ljunggren intervjuas och hjälper oss på vägen. Vi börjar med att lära oss om de mänskliga rättigheterna i allmänhet. Vi går sedan igenom vilka demokratiska rättigheter vi har i Sverige och undersöker samtidigt var gränsen går mellan yttrandefrihet och diskriminering. Vi lär oss även om våra demokratiska skyldigheter som; skolplikten, att betala skatt och att gripa in om vi ser någon bli utsatt för ett brott. Vi ska också lära oss lite extra om just ungas rättigheter.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:48)
Mänskliga rättigheter (01:49 - 03:36)
Rättigheter i Sverige (03:37 - 06:40)
Skyldigheter i Sverige (06:41 - 09:44)
Ungas rättigheter (09:45 - 11:07)
Sammanfattning (11:08 - SLUT)

Citat:
“Den var väldigt tydlig och informativ, utan att bli för långtråkig!”
– Elev, årskurs 9

“Jag gillar hur filmen tydligt visar sambandet mellan rättigheter och skyldigheter, t.ex att min skyldighet att betala skatt bidrar till att min rättighet till sjukvård uppfylls.”
– Elev, årskurs 9

“Bra att olika personer tar upp olika perspektiv och delar, t.ex. mannen som pratar om diskriminering och gymnasieeleverna. Jag lärde mig hur rättigheter och skyldigheter sitter ihop och är grunder för varandra!”
– Elev, årskurs 8

  

Globalamalen

Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
KMEDIA1748
200,00 kr

I den här filmen går vi igenom vilka rättigheter och skyldigheter vi har som medborgare i ett demokratiskt samhälle. Vi lär oss t. ex. om yttrandefrihet och skolplikten.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Samhällskunskap (högstadiet)
• De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in