Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fatta ordet! – Demokrati

För många känns det självklart att leva i en demokrati. Men demokratin är inget vi ska ta för givet. Den är något som vi ska vara rädda om. (Ur filmen) Fatta ordet! – Demokrati introducerar ordets innebörd genom exempel och jämförelser. Du får även se hur det används i olika sammanhang.

Artikelnummer
Edu991002
0,00 kr

SO-ämnena innehåller begrepp som är viktiga för att kunna förstå och hänga med. Inte bara för att klara provet. Utan för att liksom fatta - hur allt hänger ihop.

Undervisningen i Samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7-9

Ur ämnets syfte – förmågor som ska tränas:
Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur centralt innehåll:
• Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
• Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare demokratiska samhällen.
• Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen.
• Några olika stats- och styrelseskick i världen.
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in