Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Sveriges välfärd – hur fungerar den?

Vad betyder välfärd egentligen? Vad betalar vi skatt till och vad ger välfärdssystemet oss? I den här filmen ska vi lära oss om hur Sveriges välfärdssystem egentligen fungerar och varför vi betalar skatt. Vi ska också titta på hur Sverige blev ett så kallat välfärdssamhälle. Hur skulle välfärdssystemet i Sverige kunna se ut i framtiden? Det ska vi också ta reda på.

Kapitel:
Inledning (00:00 - 01:23)
Vad betyder välfärd? (01:24 - 02:33)
Välfärdens historia (02:34 - 04:10)
Sveriges välfärdssystem (04:11 - 08:18)
Offentlig sektor (08:19 - 11:57)
Skatter (11:58 - 14:35)
Framtidens välfärd (14:36 – SLUT)

Citat:
”Jag tycker att filmen var bra med många intresseväckande animeringar och bilder. Det var bra att filmen gick igenom vad välfärd är steg för steg, eftersom att det då blev lättare att hänga med och förstå innehållet.” – Gymnasieelev

"Det är viktigt att lära sig om välfärd och hur vårt samhälle fungerar. Filmen visade tydligt hur allt fungerar och grafiken var bra!” – Elev, årskurs 7

  

Globalamalen

 Filmen tangerar de globala målen för hållbar utveckling nr 10 och 16.

Artikelnummer
KMEDIA1737
200,00 kr

Vad innebär välfärd egentligen? I den här filmen ska vi lära oss om hur Sveriges välfärdssystem egentligen fungerar och varför vi betalar skatt.

Undervisningen ska behandla följande innehåll enligt läroplan:


Samhällskunskap (högstadiet)
• Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
• Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
• Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Historia (högstadiet)
• Framväxten av det svenska välfärdssamhället.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in