Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Fattiga och rika länder – Om välstånd och fattigdom i världen

Världen kan kännas orättvis, eftersom vi människor har olika möjligheter, beroende på vilket land vi bor i. Hur har det blivit så? Hur vet vi om ett land är rikt eller inte? Vi lär oss om begrepp som BNP, kolonialism och bistånd. Varför finns det fattiga länder? Hur kan fler länder ta sig ur fattigdomen? Det ska vi undersöka i den här filmen.

En film för mellan- och högstadieelever när de läser ämnena samhällskunskap och geografi. Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz! 

Kapitel:
Inledning (00:00–00:57)
Hur vet vi om ett land är rikt eller fattigt? (00:58–05:17)
Historia (05:18–06:45)
Varför finns det fattiga länder? (06:46–09:24)
Bistånd (09:25–10:28)
Framtiden (10:29–12:47)
Sammanfattning (12:48–SLUT)

  

En tydlig film som visar olika förklaringar och modeller för varför vi har så stora orättvisor i världen. Man får lite perspektiv!”
– Elev, åk. 9


"Filmen var väl formulerad och talade på ett sätt som man förstod. Den var intressant och lättförstådd, den var även snygg och välgjord med fina bilder. Den var lagom lång och hade en bra berättande röst."
– Elev, åk. 9

  

Fattigarikalander_GM

Filmen tangerar det globala målet för hållbar utveckling nr 1.

Artikelnummer
KMEDIA1805
200,00 kr

Varför finns det rika och fattiga länder? Hur kan fler länder ta sig ur fattigdomen? Det ska vi undersöka i den här filmen.  Vi lär oss om begrepp som BNP, kolonialism och bistånd.

Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Samhällsresurser och fördelning
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom. 


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Samhällsresurser och fördelning
• Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.


Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in