Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Om hela världen var en by

Om världen vore en by är en mycket bra introduktion till de utmaningar vår globala situation medför: Föreställ er hela världen som en by, bestående av endast 100 människor - Om världen vore en by talar om för oss vilka vi är, var vi bor, vilket språk vi talar, viken religion vi praktiserar etc. Kom och ta del av vår globala by. Det du finner kan komma att överraska!

FIlmen passar utmärkt för unga kring diskussioner kring internationella frågor, FN-dagen och rättvisa.

Filmen bygger på den prisbelönta boken av David J. Smith med samma namn och kan kopplas till läroplanen för grundskolan i både geografi, samhällskunskap, svenska, musik, matematik och naturkunskap/miljö.

Artikelnummer
KMEDIA1167
200,00 kr

Föreställ er hela världen som en by, bestående av endast 100 människor… Om världen vore en by talar om för oss vilka vi är, var vi bor, vilket språk vi talar, viken religion vi praktiserar etc.

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Att leva tillsammans
• Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i världen
• Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).


Undervisningen i samhällskunskap ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Rättigheter och rättsskipning
• De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättig­heter i enlighet med barnkonventionen.

Samhällsresurser och fördelning
• Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.


Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Livsmiljöer
• Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
• Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Taluppfattning och tals användning
• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.


Undervisningen i matematik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Sannolikhet och statistik
• Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
• Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
• Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
• Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3

Musicerande och musikskapande
• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.

Undervisningen i musik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 4–6

Musicerande och musikskapande
• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in