Vi vill använda spårningskakor för att förbättra din upplevelse.

Historien om miljonprogrammet

Så sent som år 1960 saknade 30 % av svenska bostäder egen toalett, och det rådde dessutom bostadsbrist i landet.

1963 lovade statsminister Tage Erlander att en miljon moderna bostäder skulle byggas under 10 år. Det blev miljonprogrammet. Idag är det många som bor i dessa områden, men inte alla känner till historien bakom detta gigantiska byggprojekt, som bidrog till framväxten av välfärdssamhället. I den här filmen undersöker vi hur miljonprogrammet blev verklighet, hur det finansierades och hur resultatet blev.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om samhällsutveckling, välfärdssamhället och tekniska lösningar i ämnen som historia och teknik.
Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

https://create.kahoot.it/share/historien-om-miljonprogrammet-1856km/955f6419-acd5-4cae-b513-5d1e7023beaf


Citat:
“Lättsam genomgång av hur bostadsmarknaden och välfärden byggdes upp i Sverige och varför. Roligt med jämförelsen mellan dåtiden och nutidens byggande i kostnader. Skulle använda filmen som en snabb genomgång av hur Sveriges välfärd började byggas ut, och vad det eventuellt har utvecklats till.”
– SO-lärare, högstadiet

Artikelnummer
KMEDIA1856
200,00 kr

I den här filmen ska vi undersöka historien om miljonprogrammet. Hur gick det till? Hur finansierades det? Och vad blev resultatet?

Undervisningen i historia ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Demokratisering och ökad globalisering, cirka 1900 till nutid
- Demokratiseringen i Sverige och framväxten av välfärdssamhället. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
- Kontinuitet och förändring med utgångspunkt i långa historiska linjer kring levnadsvillkor, migration och makt.

Undervisningen i teknik ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 7–9
Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar
- Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.

Historia 1a1, Gymnasiet
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.

Teknik 1, Gymnasiet
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.

Skriv din egen recension
Endast registrerade användare kan skriva recensioner. Logga in